Dịch vụ / Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất là bước đầu tiên để phục vụ thiết kế và xin phép xây dựng cung cấp số liệu về địa tầng cấu trúc địa tầng, tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập luận chứng và kiến nghị các phương án móng thích hợp. 

Nhiệm vụ khảo sát địa chất là:

  • Xác định sự phân bố của các các lớp đất đá theo diện và chiều sâu.
  • Xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất, mực nước dưới đất, đánh giá sơ bộ về khả năng ăn mòn của nước.
  • Đánh giá sơ bộ khả năng chịu tải, tính nén lún của các lớp đất đá nghiên cứu.
  • Đánh giá sơ bộ các hiện tượng địa chất bất lợi ảnh hưởng đến công tác thi công hố đào sâu và kiến nghị các phương án chống đỡ.

Khảo sát địa chất công trình là gì?


Khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng….

Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm:khoan địa chất, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh….

Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm.

Quy trình khảo sát địa chất


Những công trình cần khảo sát địa chất


Marintek có thể khảo sát những loại địa chất nào?


Hồ sơ khảo sát địa chất bao gồm những gì?