Dịch vụ / Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình công trình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình.

Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, Phương Anh thi công và khai thác công trình theo quy trình chặt chẽ, thực hiện quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép .   

Phạm vi khảo sát địa hình gồm: Khống chế mặt bằng và khống chế độ cao, đo bình đồ khu vực xây dựng, đo trắc dọc, trắc ngang tuyến

Vai trò của công tác khảo sát địa hình


Khảo sát địa hình nhằm những mục đích chính là:

  • Làm rõ điều kiện địa hình, giúp bạn nắm rõ được tình hình của khu vực đang thi công. Đó cũng là tiền đề cho việc lựa chọn vị trí xây dựng sao cho tối ưu, đảm bảo nhất.
  • Nắm rõ được các số liệu cụ thể làm thông tin để thiết kế, tính toán nền móng và tìm kiếm phương pháp thi công phù hợp.
  • Giúp bạn nắm rõ được sự biến đổi môi trường, địa chất nơi thi công. Từ đó lên các phương án dự trù, đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Hơn nữa giúp dự đoán được những thay đổi, biến đổi của môi trường địa chất dưới những tác động của con người.
  • Để lựa chọn được giải pháp xây dựng nền móng cho công trình một cách an toàn, hợp lý và tiết kiệm nhất.
  • Đảm bảo độ an toàn của công trình sắp thi công.
  • Tính toán khối lượng san lấp cần thiết đối với các địa hình ao hồ, đầm lầy,…

Một số công trình cần khảo sát địa hình


Khảo sát địa hình thực hiện như thế nào?