Dịch vụ / Kiểm định chất lượng công trình

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích”

Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi hai chủ thể: Chủ đầu tư và Nhà thầu xây lắp.

Mục đích của công tác kiểm định chất lượng công trình?


Các trường hợp cần kiểm định chất lượng


Nội dung khảo sát kiểm định công trình


1. Đặc điểm kết cấu chịu lực chính của công trình.
2. Xác lập mặt bằng kết cấu chịu lực của công trình, mặt cắt công trình.
3. Khảo sát tổng thể công trình:
  • Đo đạc độ nghiêng lệch của cột công trình.
  • Đo đạc độ võng của hệ dầm sàn công trình.
4. Khảo sát cục bộ công trình:
  • Đo đạc cường độ bê tông cột ,dầm sàn BTCT.
  • Khảo sát cốt thép cột, dầm sàn BTCT.
  • Đo đạc kích thước và hình dạng bên ngoài của móng điển hình.
  • Xác định độ ăn mòn cốt thép.
5. Khảo sát tình trạng hư hỏng kết cấu của công trình.

Một số phương pháp khảo sát kiểm định


01. Khảo sát kích thước hiện trạng công trình bằng đo đạc trực tiếp bằng thước sắt và thước kẹp.
02. Khảo sát móng công trình bằng cách đào lớp đất phủ, sau đó đo đạc kích thước, chất lượng bê tông móng, cổ móng và nhận xét chất lượng móng.
03. Khảo sát vết nứt, hư hỏng công trình bằng cách quan sát, đo trực tiếp dùng thiết bị kính đo bề rộng vết nứt có độ phóng đại 100 lần, máy siêu âm Control đo sâu vết nứt.
04. Đo đạc nghiêng lệch hệ cột, dầm sàn công trình bằng máy Topcon 226.
05. Đo đạc cường độ bê tông bằng siêu âm kết hợp bật nảy bằng máy siêu âm Control và súng bật nẩy Matest; Khoan lấy mẫu nén kiểm tra tại PTN.
06. Xác định vị trị, đường kính cốt thép, chiều dày lớp bê tông bảo vệ bằng máy Proceq Profomerter PM 600.
07. Xác định độ rỉ mòn cốt thép trong bê tông bằng máy Xcell.
08. Xác định lực siếc liên kết bulong (Kết cấu thép) bằng cờ lê lực.
09. Kiểm tra chất lượng đường hàn liên kết ( Kết cấu thép) bằng máy Siêu âm Epoch 600, máy kiểm tra từ tính Paker.
10. Kiểm tra chiều dày lớp phủ kết cấu ( Kết cấu thép ) bằng máy Insize.