Dịch vụ / Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Thí nghiệm vật liệu xây dựng là công tác rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo chất lượng cho côn trình thi công, đóng góp vào sự thành công của một dự án xây dựng công trình phục vụ cho con người.

Thí nghiệm vật liệu xây dựng để kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo quy chuẩn, quy định hiện hành nhằm đảm bảo chất lượng để đưa vào xây dựng công trình, làm cơ sở đánh giá nghiệm thu công việc và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thử nghiệm được cấp từ hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng được sử dụng làm căn cứ cấp các chứng nhận hợp quy sản phẩm (như QCVN 16:2017/BXD) và hợp chuẩn sản phẩm (như TCVN 9340:2012, TCVN 7570:2006, TCVN 9113:2012,…)

Năng lực thí nghiệm vật liệu xây dựng của Marintek


Đăng ký hoạt động ngành nghề thí nghiệm vật liệu xây dựng được sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng và được Bộ Xây Dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quyết định số 300/GCN-BXD ngày 16/06/2017.

Sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 1705 Bộ Xây Dựng công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Sở hữu nhiều trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao. Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên có chứng chỉ hành nghề phù hợp và giàu kinh nghiệm

Marintek có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình, cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD, QCVN 16:2019/BXD; cấp các chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng cho các sản phẩm như Đá xây dựng theo TCVN 7570:2006, bê tông thương phẩm theo TCVN 9340:2012, ống bê tông cốt thép thoát nước theo TCVN 9113:2012, phụ gia bê tông, xi măng, bột bả, ván sợi ván ép, tấm thạch cao, ống nhựa, nhựa đường lỏng, vải địa kỹ thuật, Amiăng các loại,…

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm của phòng thí nghiệm LAS-XD 1705 của Marintek