Tin tức

Siêu ứng dụng là gì? Việt Nam có phải là “vùng đất hứa” để phát triển siêu ứng dụng không?

Một thuật ngữ công nghệ mới đang nổi lên từ phương Đông – “Siêu ứng dụng”, hay còn gọi là Super App.

01/07/2021
AI - Công nghệ chủ đạo trên các thiết bị điện tử của tương lai

Sự bùng nổ cuộc cách mạng khoa học- công nghệ, nhiều thuật ngữ được ra đời trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

11/11/2020
Cách mạng công nghiệp 5.0

Trong lúc chúng ta đang cố gắng để hiểu rõ về Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì thế giới đã bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về Cách mạng Công nghiệp 5.0..

13/09/2020
AI + IoT là gì? Trí tuệ nhân tạo của vạn vật là gì?

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) giúp thiết bị được kết nối với trí thông minh của chúng.

19/05/2020