Tin tức

Vinalines phát triển hệ thống công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp

06:41 15/03/2022

Để thực hiện Chiến lược phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn này có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó “Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động” đã được Thủ tướng Chính phủ lưu ý đầu tiên trong Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 27/02/2017.

 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Vinalines đều mang tính chất quốc tế, đặc thù và có tính cạnh tranh gay gắt. Ý thức được điều này, lãnh đạo Vinalines đã có chủ trương xây dựng và phát triển hệ thống Business Intelligence (BI) hệ thống báo cáo quản trị thông minh hàng đầu thế giới đang được ứng dụng tại rất nhiều công ty lớn trên thế giới và cả những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. BI đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của một hệ thống báo cáo thông minh gồm các bảng biểu, sơ đồ,… tập trung cho việc trình bày một cách dễ hiểu, trực quan về tình hình của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những đánh giá và kế hoạch cho tương lai của doanh nghiệp. Hệ thống BI được thiết lập hỗ trợ chuyên sâu cho Ban lãnh đạo,  giúp đưa ra hướng đi đúng đắn và cấp thiết trong tình hình cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường hiện nay.

Ngoài ra, văn phòng Công ty mẹ sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ hiện tại thành trung tâm dữ liệu của Vinalines (Data Center) đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, bảo mật cho triển khai các ứng dụng CNTT lớn của Vinalines, bao gồm cả hệ thống dự phòng để đảm bảo khả năng thay thế khi hệ thống máy chủ gặp sự cố. Triển khai hệ thống quản lý máy trạm Active Directory (AD) nhằm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất trong toàn Văn phòng Tổng công ty, đảm bảo hệ thống chạy ổn định, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho hệ thống và các nguy cơ mất dữ liệu.

Việc áp dụng hệ thống CNTT được triển khai đồng bộ từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên sẽ là giải pháp tối ưu để quản trị nguồn nhân lực trong toàn hệ thống Vinalines và là giải pháp quản lý tài chính hiệu quả bao gồm 34 đơn vị và hơn 17.000 cán bộ, công nhân viên./.


Tin tức có thể bạn sẽ thích
Bài viết mới nhất